ایجاد گلخانه کوچک در پشت بام منزل

پس از بازدید از گلخانه نمونه در ورامین تصمیم گرفتم در پشت بام منزل محل پرورش گل و گیاه برای خودم بسازم و شروع کنم به پرورش محدود گل و گیاه. البته تشویق های یکی از همکاران بنام آقای رحمانی که برای خودش در پرورش گل و گیاه متخصص است نیز در این خصوص برای من بی تاثیر نبود و راهنمایی های ایشان برای من بسیار موثر بود و در واقع خیلی از ایشان مطلب یاد گرفتم که همینجا مراتب تشکر خودم از ایشان را اعلام مینمایم.

نمای باز از داخل گلخانه

گلدانهای امپیشن، ژینورا و حسن یوسف

به اتفاق پسرم محمد مهدی مشغول ساماندهی

 

نشاهای شاهپسند یک ساله

گل مینا به همراه آلیسوم

 

بخش پرورش سبزیجات

 

گل آلیسوم (بسیار معطر و زیبا)

مینای چمنی، آلیسوم و ستاره ای بسیار زیبا

باغچه تزئین شده با گلهای محصول گلخانه خودم

 

یادم رفت که بگم من دو گلخانه در پشت بام منزل ایجاد کردم که مساحت هر یک حدود 17 متر مربع است. یعنی در مجموع حدود 35 متر مربع که در یکی گل و گیاه آپارتمانی و باغی پرورش می دهم و در دیگری سبزیجات و صیفیجات . مواد و لوازم مورد نیاز نظیر خاک، کود و ... را معمولا از روستا تهیه میکنم و در صورت لزوم از بازار گل شهید محلاتی واقع در شرق تهران خریداری میکنم.