راه اندازی اولین آکواریوم گیاهی در ابعاد کوچک

با مشاهده فیلمها و تصاویر نمایشگاه های آکواریومهای پلنت نانو (خیلی کوچک)، بشدت علاقمند شدم تا این سبک را نیز خودم تجربه کنم.

تصاویر زیر نمونه هایی از کارهای ارائه شده در نمایشگاه های خارجی است :

با ایده گرفتن از این سبک من هم سعی کردم تلاش خودم را در این خصوص به انجام برسانم و تصاویر زیر نتیجه اولیه راه اندازی دو تانک کوچک با گنجایش 12 لیتر و 15 لیتر آب است :

تاریخ : 91/08/11 | اندازه مخزن: 30 در 20 در 25 | نور: T5 | کود بستر : کود ارگانیک گلدانی به همراه خاک مرداب | پوشش بستر : ماسه نرم رودخانه به همراه سیلیس شکری | گیاهان: چمن گلاسو، چمن الئوکاریس، آنوبیاس نانا، سراتوفیلوم، نیمفیا رد، هیگروفیلا، ساژیتاریای کوتاه، آکینودروس، کریپتوکوریون کوتوله تاریخ :91/08/11  | اندازه مخزن: 30 در 20 در 25 | نور: T5 | کود بستر : کود ارگانیک گلدانی به همراه خاک مرداب | پوشش بستر : ماسه نرم رودخانه | گیاهان: چمن گلاسو، چمن الئوکاریس، آنوبیاس نانا، سراتوفیلوم، نیمفیا رد، هیگروفیلا، ساژیتاریای کوتاه، آکینودروس، کریپتوکوریون کوتوله

البته تا اینجای کار خیلی با موارد نمونه تفاوت دارند ولی امیدوارم بزودی به مرحله تکامل و سیکل کامل برسند. البته این تصاویر قدیمی هستند و بزودی تصاویر جدید آخرین تغییرات را خواهم گذاشت.