[910820] راه اندازی مگا آکواریوم گیاهی با گنجایش 750 لیتر
[910810] راه اندازی 10 آکواریوم گیاهی دیگر در اندازه های کوچک و نانو از 15 لیتر تا 60 لیتر
[910715] راه اندازی اولین آکواریوم گیاهی در ابعاد کوچک
[910115] انتقال نشاء ها از ظرف کشت به گلدان (مرحله قبل از انتقال به زمین اصلی)
[901215] کاشت بذر در ظروف مخصوص و پرورش گلهای مختلف در گلخانه
[901101] ایجاد گلخانه کوچک در پشت بام منزل
[901006] بازدید از گلخانه نمونه در ورامین به منطور آشنایی با اصول پایه ای پرورش کل و گیاه در گلخانه