علاقمندی ها بر اساس کشف استعدادهای نهفته

غالب علاقمندی های شخصی من برگرفته از طبیعت است. از این موارد میتوان به پرورش گل و گیاه، تکثیر و پرورش ماهیان زینتی آب شیرین، تکثیر و پرورش گیاهان آبزی، طراحی و ساخت آکواریومهای گیاهی،طراحی باغ و برکه و ... نام برد.

کلیه فعالیتهای انجام شده بر اساس مطالعات و پژوهشهای شخصی انجام شده است و در انجام آنها سعی شده از کم هزینه ترین (ارزانترین) تجهیزات و مواد موجود (تا حد امکان) استفاده شود. در غالب این تجربیات سعی شده بجای استفاده از مواد و تجهیزات توصیه شده (که تقریبا تماماَ خارجی و نسبتا گران هستند)، از مواد و تجهیزاتی که شخصاَ تولید یا ساخته شده است استفاده نموده تا هزینه ایجاد به حد اقل ممکن برسد. البته به هر مورد در جای خودش به صورت مفصل اشاره خواهد شد.

 

 
 

آکواریوم های گیاهی

 

 
   
 

پروش گل و گیاه